Karne i cywilne - przepisy i rozwiązania

Kancelarie adwokackie w wielu miastach mają długą historię. Dotyczy to szczególne tych, w których wykonywanie zawodu adwokata stało się rodzinną tradycją. Jednak również te, nie posiadające bogatej historii, są cenne dla mieszkańców, bo niejednokrotnie otwierają je młode, ambitne osoby, które mają głowę pełną wiedzy i pomysłów. Z jednej strony, świadczą one swoje usługi dla osób indywidualnych, ale bardzo często pomoc oraz wsparcie skierowane są również do szeroko rozumianego klienta biznesowego. Zarówno jedni, jak i drudzy, spotykają się często z sytuacjami, kiedy to wymagana jest profesjonalna wiedza oraz znajomość przepisów z różnych dziedzin prawa. W zależności od potrzeb, adwokaci mogą reprezentować strony przed sądem, wspierać wiedzą, jak również przygotowywać pisma, wnioski oraz odwołania. Różnorodność środków oraz narzędzi, daje im bardzo szerokie pole do działania i argumentowania danego stanowiska. W przypadku prawa karnego, często spotykane są między innymi: sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przygotowanie apelacji i wniosków dotyczących ułaskawienia, jak i porady, dotyczące wykroczeń. Wiele zależy w tym przypadku od tego, na jakim etapie jest postępowanie oraz jakie środki zostały już podjęte przez inne organy.

Z kolei w przypadku prawa cywilnego, można liczyć na pełne wsparcie, obejmujące między innymi: wyjaśnienia stanu prawnego danej sytuacji, przygotowanie umów, pomoc w dochodzeniu roszczeń, sporządzeniu niezbędnych opinii, jak również redagowanie pism i regulaminów, niezbędnych w konkretnych przypadkach. Pomoc w takich sytuacjach jest bezcenna, ponieważ pozwala na uniknięcie tragicznych konsekwencji, spowodowanych przez np. niejasne oraz nieuczciwe umowy. Tych, jak wiadomo nie powinniśmy podpisywać, jednak w razie zaistnienia takiej sytuacji, należy jak najszybciej skontaktować się z adwokatem, który powie, w jaki sposób dalej postępować. Zawód adwokata bardzo często kojarzony jest pozytywnie, głównie dlatego, że to właśnie u niego szukamy wsparcia oraz rozwiązania własnych problemów. Takie rozwiązanie, dla wielu osób jest bardzo często dosłownie na wyciągnięcie ręki, trzeba je tylko zauważyć i nie bać się powierzyć swoich spraw profesjonaliście.