Majątek i podział - wcześniej czy po latach?

Dziś wiele osób wstępuje w związek małżeński. Czasami dokonują tego w bardzo młodym wieku, co nie zawsze jest dobrym pomysłem, ponieważ wiele z takich małżeństw kończy się równie szybko jak się zaczęło. Najczęstszą przyczyną jest brak zgodności charakterów, kłótnie, ale również problemy finansowe, jak i różny pomysł na wspólne życie i pełnione w związku role. Nieco inaczej jest w przypadku małżeństw z dłuższym stażem, u których decyzję o rozstaniu powodują nałogi czy zdrady. Przyczyn rozwodów jest bardzo dużo i w wielu sytuacjach doprowadzają one do pogorszenia się relacji między małżonkami, jak i wpływają na relacje z dziećmi, które są często obecne w takich związkach. Dalszymi konsekwencjami rozwodu są często ustalenie opiekuna dla dzieci, alimenty oraz podział majątku. Kwestie te są szczególnie ważne w przypadku, kiedy wcześniej nie dokonano żadnych ustaleń i podziałów. Długi staż małżeństwa najczęściej sprawia, że wspólnie nabywamy rozmaite przedmioty, ruchomości oraz nieruchomości, które w większości przypadków będą się liczyły jako majątek wspólny, a ten, trzeba będzie odpowiednio podzielić. Czasami lepiej, by takie sytuacje miały miejsce wcześniej niż po wielu latach, kiedy są często jeszcze bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi o podział majątku we Wrocławiu, jak i w każdym innym mieście, to zawsze warto skorzystać z usług adwokata i kancelarii. Współpraca i dojście do porozumienia będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż często przedłużający się proces. Rozmowy oraz negocjacje mogą przynieść lepsze efekty. Oczywiście, najlepiej byłoby podpisać umowę przedmałżeńską lub intercyzę. W wielu przypadkach rozwiązują one większość problemów. Jednak przed zawarciem małżeństwa rzadko, kto o tym myśli, a czasami obawia się zaproponować tego rodzaju rozwiązanie. Podczas rozwiązywania problemów majątkowych zawsze warto korzystać ze wsparcia proponowanego przez adwokatów. Ich wiedza, wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkim obecność na sali sądowej, zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa i dają większą szansę na wygrany proces. Adwokat również może wskazywać alternatywne rozwiązania i sugerować inne sposoby rozwiązywania powstałych problemów.