Prawo karne i cywilne - wszystko jest dla ludzi

Prawo w każdym kraju odgrywa bardzo ważną rolę i pełni określone funkcje. Wyznacza przede wszystkim granice, w jakich obywatele mogą wykonywać swoje obowiązki i prowadzić działalność gospodarczą. Z jednej strony nakłada na nich obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów, a jednocześnie chroni przed osobami starającymi się im zaszkodzić. Obecnie, można szczególnie zauważyć ważną rolę, jaką odgrywa prawo karne, cywilne, pracy, jak również i prawo rodzinne. Wiążą się one z różnorodnym charakterem czynności, zadań oraz obowiązków. Co ważne, w poszczególnych przypadkach możemy w sądzie występować zarówno jako osoba oskarżona, świadek w sprawie, ale również jako poszkodowany. W zależności od pełnionej roli, nasza sytuacja w sądzie i podejmowane postępowanie będą całkowicie różne i mogą zakończyć się w rozmaity sposób. Pomoc ze strony adwokata jest wskazana zarówno dla osób podejrzewanych, jak i poszkodowanych. Postępowanie w sprawach karnych oraz cywilnych różni się od siebie i należy o tym pamiętać, by później przez własną ignorancję lub zaniedbanie nie ponosić przykrych konsekwencji. Z tego też powodu, warto korzystać z usług adwokata, który wyjaśni, jakie przysługują nam prawa, jakie mamy obowiązki i jakie widzi najlepsze rozwiązanie naszego problemu. Wiedza, doświadczenie oraz kompetencje, są w każdej z tych sytuacji niezbędne, głównie z tego względu, że do adwokatów i kancelarii trafiają osoby z bardzo różnorodnymi sprawami. Czasami dotyczą one naruszenia dóbr osobistych, innym razem kwestii rozwodu, nabycia spadku, czy wypadku komunikacyjnego. Rozwiązanie wielu z nich, najczęściej rozpoczyna się od przygotowania pism, wniosków oraz dokumentów, ponieważ najłatwiej jest tego rodzaju kwestie rozwiązać polubownie. Dopiero, kiedy taki sposób postępowania nie przynosi efektów, zapada decyzja o skierowaniu sprawy do sądu. Bardzo różnie wygląda również kwestia tego, jak długo może trwać sam proces. Dużo zależy, między innymi od charakteru sprawy, ilości świadków, czy zgodności stron odnośnie wersji wydarzeń. Na przedłużenie procesu ma także wpływ złożenie odwołania od decyzji sądu przez jedną ze stron.