Prawo karne - oskarżony, pokrzywdzony lub podejrzany

Nasz system prawa nie należy może do najprostszych, ale nie jest również aż tak bardzo skomplikowany, by nie można było pojąć ogólnych zasad jego działania. Mimo to, nie każdy obywatel wie, jakie obowiązki oraz prawa mu przysługują. Skutkiem tego są liczne pytania, z którymi udajemy się do kancelarii adwokackich. Dotyczą one przepisów prawa cywilnego czy karnego, ale coraz częściej także prawa konsumenckiego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie mają obowiązki i na jakich zasadach prawo ich chroni. Skutkiem tego są błędy, które popełniamy często przez niewiedzę, a których konsekwencją jest wizyta w sądzie, gdzie w przypadku sprawy karnej, możemy występować, między innymi jako świadek, podejrzany, oskarżony bądź też jako poszkodowany. Tu też najczęściej pojawiają się największe problemy. Mało kto wie bowiem, jakie prawa i obowiązki ciążą na nim w takiej sytuacji. Ten problem doskonale znają adwokaci, którzy mogą nam wyjaśnić wszystkie wątpliwości podczas konsultacji. Na przykład, kiedy jesteśmy osobą podejrzaną, adwokat może brać udział w postępowaniu przygotowawczym, brać udział w czynnościach procesowych, przygotowywać zażalenia, sporządzać wnioski dotyczące umorzenia sprawy, również w zakresie warunkowego umorzenia postępowania. Pisma oraz dokumenty mogą również być związane ze zmianą środka zapobiegawczego, który może obejmować między innymi tymczasowe aresztowanie.

Pomoc ze strony adwokata jest przydatna również w sytuacji, kiedy występujemy jako osoby pokrzywdzone. W takich przypadkach, adwokat może przygotować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, brać udział w postępowaniu przygotowawczym i w czynnościach procesowych. Pisma mogą dotyczyć, między innymi tematyki sporządzania zażaleń z tytułu zastosowanego środka zapobiegawczego, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, jak również i wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Również występując jako osoby oskarżone, możemy liczyć na profesjonalną wiedzę oraz doświadczenie adwokatów. W przypadku sporządzania wniosków mogą one obejmować, między innymi pisma w sprawie umorzenia postępowania, dobrowolnego poddaniu się karze, apelację, kasację oraz zażalenia.

Warto jednocześnie zauważyć, że rodzaj pism, wniosków zależy głównie od charakteru, w jakim występuje na sali sądowej dana osoba. Wpływ ma również etap postępowania.