Rodzina - coraz mniej trwała

Rodzina dla wielu osób stanowi ogromną wartość. Bardzo często tworzą ją nie tylko najbliższe osoby w postaci rodziców, rodzeństwa, dziadków, dzieci, ale również dalsi krewni. Dla wielu osób rodzina jest na tyle cenna, że za wszelką cenę unikają kłótni i konfliktów, nawet w sytuacji, gdy dochodzi do ewidentnego naruszenia ich praw. Takie myślenie jest szczególnie powszechne w naszym kraju, gdzie przysłowiowe brudy, pierzemy we własnym gronie. To postępowanie stopniowo zaczyna się jednak zmieniać i być może, jest ono przyczyną dosłownego wysypu rozmaitych spraw, właśnie o charakterze rodzinnym. Z jednej strony, można zauważyć wzrost liczby rozwodów wśród osób, które do tej pory tworzyły przykładną rodzinę, z drugiej zaś, rozwody są powszechniejsze już wśród młodych osób, które często podjęły pochopnie decyzję o małżeństwie. W tym ostatnim przypadku, przyczyną była najczęściej ciąża, jak również chwilowy zachwyt, zauroczenie drugą osobą. Nie zawsze również obie strony znały do końca swoje charaktery, upodobania, zachowania w różnych sytuacjach, a tym bardziej wady. W efekcie, kiedy przyszła proza codziennego życia, praca, niekiedy jeszcze studia, a tym bardziej obowiązki oraz kłopoty, całość zaczęła się sypać niczym domek z kart. Takich relacji często nie ratuje nawet obecność dziecka. Co ciekawe, coraz częściej na rozwód decydują się także małżeństwa z długim stażem, w których wiele osób było ze sobą z przyzwyczajenia, z obawy o to, co ludzie powiedzą, jak również i dla dzieci, które musiały dorosnąć. W obu przypadkach można dodać do przyczyn rozwodów nie tylko niezgodność charakteru, ale również uzależnienie od alkoholu, zdrady, problemy finansowe, jak i szereg innych, często charakterystycznych dla danego związku oraz statusu społecznego. Kłótnie o majątek, dzieci, opiekę nad nimi i alimenty, stają się rezultatem związku, który nie wytrzymał próby czasu. Bardzo często, chociażby w przypadku problemów alkoholowych, finansowych czy seksualnych, można liczyć na pomoc psychologa, a nawet mediacje u adwokata. Niestety, nie zawsze obie strony są zainteresowane taką terapią, co w wielu przypadkach kończy się separacją, rozwodem, a później podziałem majątku, który zazwyczaj do najprzyjemniejszych nie należy.